KÄNNETECKEN HOS FRAMGÅNGSRIKA KONSULTER

omecon konsulter

Framstående konsulter uppskattar vanligtvis variationen i sina jobb, de har stora möjligheter att relativt snabbt kunna tillskansa sig nya nyttiga kunskaper, erfarenheter och ges möjligheten att skaffa sig ett stort professionellt nätverk.

Många arbetssökande förbiser många intressanta jobb som finns inom konsultbranschen trots alla de fördelar som livet som konsult medger. Att jobba som konsult kan vara ett av de mest givande yrkena som finns, om du är rätt person för jobbet.

Den här artikeln beskriver några av de karaktäristika som krävs för att passa i konsultrollen och bli en framgångsrik och glad konsult.

1. Nyfikenhet som drivkraft

Nyfikenheten är en stark drivkraft som gör att de ständigt är angelägna om att lära sig nya saker och är öppna för nya idéer och erfarenheter, därigenom utvecklas de som personer, både professionellt och privat. Genom nyfikenheten håller de sig ständigt á jour inom sitt eget expertområde, det är deras jobb att bidra med den senaste kunskapen och kompetensen när andra saknar den.

2. Anpassningsbara som “kameleonter”

Framstående konsulter anpassar sig lätt till nya kollegor, projekt och arbetsplatser. De tar sig an uppdraget snabbt, ser till att passa in i företagskulturen och får jobbet gjort. De sociala färdigheterna och de mjuka egenskaperna tillsammans med en hög teknisk kompetens gör att de snabbt och enkelt hittar sin rätta roll.

3. Vill ständigt bli bättre

Framgångsrika konsulter är både ihärdiga och flitiga. Att ge upp ses inte som ett alternativ. De hanterar oförutsedda händelser, friktion och negativ kritik och lär sig av den och går vidare. De analyserar och drar lärdom av motgångar för att på så sätt undvika att det händer igen.

4. Lyhörda kommunikatörer

Lyssna först och prata sen, det primära målet är att hjälpa andra människor och företag. Man kommer inte nå fram till klientens grundproblem genom att bara prata. Framgångsrika konsulter bygger förtroende för att de är goda lyssnare men också för att de ställer de rätta frågorna och för att de har en genomgående vilja att hjälpa klienterna att uppnå deras mål.

Framgångsrika konsulter är också duktiga marknadsförare, de vet hur de ska kommunicera sina idéer och hur de kommunicerar mellan avdelningarna på en arbetsplats. De sätter kunden och teamet först men vet också hur och när de ska redovisa sina resultat.

5. Ser laget före jaget

Framgångsrika konsulter uppmärksammar när en kollega behöver hjälp och kan förutse förseningar i projekt, men de är lösningsfokuserade och är inte rädda för att hugga i och hjälpa till för att få jobbet gjort.

6. Bidrar gärna med sin erfarenhet

Framgångsrika konsulter har en helhetssyn men har även öga för detaljerna som ger förbättringar i ett projekt. De bidrar med “nya ögon” i projekt och genom all samlad tidigare erfarenhet når de fram till insikter som löser kundernas problem och ökar deras konkurrenskraft.

7. Värnar om sin hälsa

Framgångsrika konsulter jobbar hårt och pushar sig själva men samtidigt är de medvetna om att de också måste ta hand om sig själva och sin egen hälsa. De vet när de behöver pausa och vet hur de hanterar stress och utbrändhet innan det är för sent. Framgångsrika konsulter vet när och hur batterierna ska laddas för att bibehålla skärpan och kreativiteten på topp.