MÅLET OCH VÄGEN DIT

Under många av de intervjuer vi håller med potentiella kandidater har vi ofta märkt att det inte finns någon tydlig framtidsplan när man gör sitt skolval eller söker sitt första jobb. Många har en diffus bild om vad man vill göra, en känsla av vad som vore roligt att jobba med. Rent konkret så kan…