Vad betyder FEM?

Inom vår bransch stöter vi ofta på ordet FEM och FEM-beräkning, men vad betyder egentligen FEM? FEM är förkortning av Finita Elementmetoden (Finite Element Method) och är i grunden en numerisk metod för lösning av partiella differentialekvationer som har anpassats till att användas b.la. inom produktutveckling, ofta för att beräkna och få en indikation på…

The World Maritime Rescue Congress (WMRC)

Den 15-18 juni besökte vår nyanställde medarbetare Max The World Maritime Rescue Congress 2019 i Vancouver, Kanada. Där han presenterade resultatet av sitt examensarbete, i civilingenjörsprogrammet Teknisk Design, som han har gjort för Sjöräddningssällskapet. Arbetet bestod i att ta fram ett koncept för en väderstation som kompletterar den väderinformation som Sjöräddningen har till sin egen…