Vad är produktutveckling?

Vad är produktutveckling? Vi på Omecon definierar produktutveckling som det arbete som görs för att förverkliga en produktidé som leder till en ny produkt eller nya varianter av en produkt. Produktutvecklingsarbetet följer ett väl inarbetat mönster bestående av olika processteg som bland annat kan innehålla idégenerering, konceptframtagning, formgivning, mekanikkonstruktion, prototyptillverkning, marknadsföring och serieproduktionsberedning m.m. Ibland…