Vad betyder FEM?

INSPIRATION • 23 augusti 2019

Inom vår bransch stöter vi ofta på ordet FEM och FEM-beräkning, men vad betyder egentligen FEM? FEM är förkortning av Finita Elementmetoden (Finite Element Method) och är i grunden en numerisk metod för lösning av partiella differentialekvationer som har anpassats till att användas b.la. inom produktutveckling, ofta för att beräkna och få en indikation på hållfastheten av en konstruktion som ett steg i produktutvecklingsprocessen redan när produkten ifråga bara existerar som CAD-modell. För att tillämpa metoden använder vi mekanikkonstruktörer oss av mjukvaror för sk. FEA Finita elementanalys (Finite Element Analysis). De vanligaste CAD-programmen (Catia, Creo, SolidWorks, Inventor etc.) har inbyggda komponenter för enklare FEM-beräkningar men för mer avancerade beräkningar används ofta fristående programvaror som t.ex. Ansys, Abaqus eller LS-Dyna.