Vad är produktutveckling?

Vad är produktutveckling?

Kvinna som håller i en skylt som visar en glödlampa som del av produktutvecklingsprocessenVi på Omecon definierar produktutveckling som det arbete som görs för att förverkliga en produktidé som leder till en ny produkt eller nya varianter av en produkt. Produktutvecklingsarbetet följer ett väl inarbetat mönster bestående av olika processteg som bland annat kan innehålla idégenerering, konceptframtagning, formgivning, mekanikkonstruktion, prototyptillverkning, marknadsföring och serieproduktionsberedning m.m. Ibland hjälper vi våra kunder från scratch med brainstorming-sessioner och ibland kommer vi in senare i processen för att optimera produkten utifrån t.ex. olika tillverkningsmetoder eller produktionssätt, oavsett vilket så kan våra kunder räkna med att  någon eller några av våra medarbetare besitter den expertis som krävs i en specifik del av produktutvecklingsprocessen.

Har du kört fast någonstans i processen? Har du en idé som du vill förverkliga? Saknar du resurser för att ta ditt projekt i mål? Kontakta oss så löser vi det tillsammans!