MEKANIK­KONSTRUKTION

Specialister på mekanikkonstruktion

Mekanikkonstruktion – så jobbar vi

Vi är specialister på konstruktion och utveckling. Omecon grundades 2015 av mekanikkonstruktörer, därför ligger det i vårt DNA. Tillsammans har vårt team av mekanikkonstruktörer lång erfarenhet från både stora och små projekt och vi har utvecklat alltifrån små tryckknappar, finmekaniska ringar, fläktkåpor och dammsugare till sportartiklar, avancerad användarcentrerad kamerautrustning, lastbilar och automatiserad produktionsutrustning. Har du produktidén så har vi kompetensen att göra verklighet av den. Vi har stor vana av att konstruera i de flesta material såsom t.ex. höghållfasta stål, stålplåt, standardprofiler, gjutgods, trä, plast, gummi, rostfritt och aluminium.

Mekanikkonstruktion

Ritningsframtagning & Tillverkningsunderlag

Våra mekanikkonstruktörer hjälper dig gärna att ta fram 2d-ritningar av olika slag, t.ex. konstruktionsritningar, detaljritningar med form- och lägestoleranser, sprängskisser, tillverkningsritningar, illustrationer, monteringsritningar, installationsanvisningar m.m.

Beräkning

Vi hjälper även till med beräkningar och simuleringar för att säkerställa att produkten uppfyller de hållfasthetskrav som ställts.

Programvaror & Licenser

Vi jobbar dagligen i de vanligaste CAD-programmen som t.ex. SolidWorks, Creo, Catia/Enovia, Inventor, SolidEdge, AutoCad, CAD/CAM och olika PDM-system. Vi tillhandahåller självklart egna CAD-licenser om så önskas.

Produktutvecklingsprocessen

Mekanikkonstruktion är en essentiell del av produktutvecklingsprocessen. Det spelar en avgörande roll när det kommer till att omvandla en idé och ett koncept till produkter som fungerar som det är tänkt. För oss på Omecon är mekanikkonstruktion lika naturligt som att andas, och vi är specialiserade på att tillhandahålla högkvalitativa lösningar. Vi finns vid din sida genom hela processen, från de allra första skisserna till du har slutprodukten färdig!

Att ta fram en mekanisk konstruktion

Stegen varierar beroende på vilken typ av mekanisk komponent som ska tas fram, men några av de vanligaste stegen är:

Kravspecifikation

Det första steget i processen är att förstå och definiera de krav som det mekaniska elementet måste uppfylla. Det kan vara till exempel ett användarbehov som ska uppfyllas, önskad prestanda eller andra relevanta faktorer.

Konceptgenerering

Här skapas olika idéer på designkoncept, såsom skisser. Diskussioner sker för att utforska möjliga lösningar på problem som framkommit i det föregående steget.

Designutvärdering

Designkonceptet som genererats utvärderas nu. Man ser till att det uppfyller vissa specifika kriterier som är relevanta för komponenten i fråga. Kriterier som måste uppfyllas kan bland annat vara prestanda och kostnad.

Detaljerad design

När en design har utvärderats och valts ska den utvecklas och bli mer detaljerad. Ritningar och/eller modeller kan skapas för att det ska gå att se att komponenterna kommer fungera som avsett. Val av material, tillverkningsmetod och dimensionering kan också omfattas av detta steg.

Prototypframtagning

En prototyp skapas baserat på den detaljerade designen som bestämdes i föregående steg. Det kan vara till exempel en fysisk modell i 2D eller 3D eller en virtuell simulering. Den testas sedan för att verifiera att den uppfyller kraven, och om man behöver genomföra eventuella förbättringar innan den börjar tillverkas.

Tillverkning

När eventuella justeringar har gjort och det finns en prototyp som man är nöjd med kan tillverkningen av det mekaniska systemet eller komponenten påbörjas. Hur processen ser ut varierar beroende på design och materialval då det kan krävas olika maskiner och tekniker/metoder.

Testning och validering

När tillverkningen är slutförd genomförs gedigna tester för att se att komponenten uppfyller kravspecifikationerna. Det inkluderar flertalet tester, såsom styrka, funktionalitet och livslängd.

Optimering och förbättring

Nu utvärderas testresultaten. Uppfylls inte de krav som satts eller det upptäcks möjligheter till förbättringar kan man optimera och justera för att få önskat resultat. Det kan vara revidering av till exempel materialval eller tillverkningssätt.

Dokumentation

Alla steg i mekanikkonstruktionen dokumenteras noggrant av konstruktören. Ritningar, specifikationer, testresultat och ändringar sparas och finns tillgängliga för alla inblandade. Det möjliggör och underlättar framtida förbättringar, reparationer och underhåll av konstruktionen.

 

Magnus Mistander

Försäljning/Marknadsansvarig

+46 70 – 710 23 81

Peter Näsmark

Försäljning/Projektledning

+46 70 – 747 84 08

Kontakta oss

Är du i behov av hjälp med produktutveckling eller har andra frågor till oss på Omecon? Tveka inte att maila oss.

*” anger obligatoriska fält

Name*

Mekanisk konstruktion i produktutvecklingsprocessen

Fokus ligger på att skapa mekaniska strukturer, komponenter och system som uppfyller de specifika krav som finns för varje produkt. Mekanikkonstruktion har en betydande roll för många olika intressenter i produktutvecklingsprocessen. Det hjälper både företag att skapa innovativa produkter och komma in på en redan konkurrensutsatt marknad, och teknikteamet som finns internt på företaget som ansvarar för att förbättra och utveckla befintliga produkter. Mekanikkonstruktion är även viktigt för tillverkare som ska producera produkten på ett så effektivt sätt som möjligt, både tidsmässigt och kostnadsmässigt. Sist men inte minst är det essentiellt för kunden som ska använda produkten eftersom kvalitet, prestanda och användarupplevelse påverkas.

Några exempel på olika aspekter i produktutvecklingsprocessen där mekanikkonstruktion är en viktig del är:

  1. Funktion och prestanda
  2. Hållbarhet och tillförlitlighet
  3. Design och estetik
  4. Effektivitet i tillverkningsprocessen
  5. Produktkvalitet och kundnöjdhet

Funktion och prestanda

För att en produkt ska uppfylla önskad funktion och prestanda är mekanikkonstruktion en avgörande faktor. Det är en kritisk del av produktutvecklingen och handlar om att lyckas omvandla en idé till en fungerande lösning. Konstruktören tillämpar principer för kinematik, dynamik och mekanik för att optimera rörelser, styrka, och styvhet hos produkten och därmed uppnå önskad effektivitet.

 

Hållbarhet och tillförlitlighet

För att skapa en produkt som är hållbar och tillförlitlig krävs det att den mekaniska konstruktionen är välgjord och noggrant uttänkt. Mekanikkonstruktören kan säkerställa att den tål den påfrestning och belastning den kommer utsättas för i drift genom rätt materialval, konstruktionsmetod och dimensionering. Med rätt konstruktion kan produkten uppnå sin förväntade livslängd och klarar krävande förhållanden och säkerhetskritiska tillfällen.

Design och estetik

Hur de mekaniska komponenterna konstrueras bidrar till produktens utformning. Det innebär att designen inte bara behöver vara tilltalade för ögat, utan även ta hänsyn till funktionalitet och hållbarhet. Vi vet hur man interagerar komponenterna och systemen på ett sätt som gör det möjligt att skapa de proportioner, former och detaljer som behövs. Omecon har alltid både designen och användarupplevelsen i åtanke.

Effektivitet i tillverkningsprocessen

Om den mekaniska konstruktionen är väl utformad genomtänkt gör det tillverkningsprocessen enklare och kan spara både tid och pengar. Ritningarna behöver vara tydliga och exakta för att minimera risken för felaktigheter i tillverkningen. Våra mekanikkonstruktörer har kunskapen att välja lämpliga metoder för tillverkning och material och därmed minska både tidsåtgången och kostnaden.

Produktkvalitet och kundnöjdhet

Rätt konstruktion är helt väsentligt för både produktkvalitet och kundnöjdhet. Det säkrar att produkten fungerar precis som det är tänkt och därmed skapar en positiv användarupplevelse. Med vår hjälp kommer slutprodukten uppfylla kundens behov och förväntningar och bli konkurrenskraftig!

Frågor och svar

Vad är en mekanikkonstruktör?

En mekanikkonstruktör är en person jobbar med att utveckla och uppfinna nya fysiska produkter och funktioner oftast med hjälp av ett CAD-program. Oftast är personen utbildad maskiningenjör. En mekanikkonstruktör är en problemlösare.

Hur är det att jobba som CAD konstruktör?

Som konstruktör ställs du sällan inför samma problem flera gånger vilket gör jobbet varierande och utmanande. Du får vara kreativ och nyfiken i rollen och du behöver vara noggrann.

Vad kostar en konstruktör i timmen?

En utbildad ingenjör inom mekanikkonstruktion kan kosta mellan 650 och 1400 kr i timmen. Priset beror mycket på erfarenhetsnivå, projektets komplexitet och storlek.

Hur lång tid tar det att lära sig CAD?

Man kan lära sig grunderna i ett CAD-program på en grundkurs på ca 5-7 dagar. Men för att bli riktigt vass behöver man jobba kontinuerligt i programmet under flera år för att förstå alla delar på ett djupare plan.

Vad är skillnaden mellan konstruktör och ingenjör?

Vem som helst kan ta ett jobb och kalla sig konstruktör, men för att kalla sig ingenjör behöver man i dagens utbildningssystem ha läst minst tre år på teknisk högskola eller universitet.