Vad är produktutveckling?

Vad är produktutveckling? Vi på Omecon definierar produktutveckling som det arbete som görs för att förverkliga en produktidé som leder till en ny produkt eller nya varianter av en produkt. Produktutvecklingsarbetet följer ett väl inarbetat mönster bestående av olika processteg som bland annat kan innehålla idégenerering, konceptframtagning, formgivning, mekanikkonstruktion, prototyptillverkning, marknadsföring och serieproduktionsberedning m.m. Ibland…

Vad betyder FEM?

Inom vår bransch stöter vi ofta på ordet FEM och FEM-beräkning, men vad betyder egentligen FEM? FEM är förkortning av Finita Elementmetoden (Finite Element Method) och är i grunden en numerisk metod för lösning av partiella differentialekvationer som har anpassats till att användas b.la. inom produktutveckling, ofta för att beräkna och få en indikation på…

The World Maritime Rescue Congress (WMRC)

Den 15-18 juni besökte vår nyanställde medarbetare Max The World Maritime Rescue Congress 2019 i Vancouver, Kanada. Där han presenterade resultatet av sitt examensarbete, i civilingenjörsprogrammet Teknisk Design, som han har gjort för Sjöräddningssällskapet. Arbetet bestod i att ta fram ett koncept för en väderstation som kompletterar den väderinformation som Sjöräddningen har till sin egen…

OMECON HACKATHON

I lördags genomförde Omecon ett hackathon tillsammans med en av våra kunder. Ett hackathon är ett evenemang där utvecklare (kan vara programmerare, mekatroniker och innovatörer) träffas under en helg eller heldag för att på ett lättsamt kreativt sätt skapa innovation genom att inspireras och lära av varandras färdigheter och uppfinningar. I detta fall fokuserade vi…

MÅLET OCH VÄGEN DIT

Under många av de intervjuer vi håller med potentiella kandidater har vi ofta märkt att det inte finns någon tydlig framtidsplan när man gör sitt skolval eller söker sitt första jobb. Många har en diffus bild om vad man vill göra, en känsla av vad som vore roligt att jobba med. Rent konkret så kan…

KÄNNETECKEN HOS FRAMGÅNGSRIKA KONSULTER

Framstående konsulter uppskattar vanligtvis variationen i sina jobb, de har stora möjligheter att relativt snabbt kunna tillskansa sig nya nyttiga kunskaper, erfarenheter och ges möjligheten att skaffa sig ett stort professionellt nätverk. Många arbetssökande förbiser många intressanta jobb som finns inom konsultbranschen trots alla de fördelar som livet som konsult medger. Att jobba som konsult…

JENNYS BARCELONARESA

Vår medarbetare Jenny är nyligen hemkommen från ett 24-gradigt Barcelona och en femdagarskurs i programmering tillsammans med 100 (!) andra drivna kvinnor med viljan att lära sig mer om programmering. Vi passade på att träffa henne för att ställa några frågor och prata mer om vikten av utbildning och vidareutveckling i sitt arbete. Jennys nuvarande…