Några av våra projekt

Eftersom vi arbetar med många teknikprojekt som ligger i framkant marknadsmässigt är det ofta känsligt för oss att visa produkterna i sin helhet. Därför visar vi endast tillåten information från våra projekt nedan.

En prestandaprodukt som ska tåla hård användning i såväl ökenklimat som Islandsvinter

Målet var att skapa en mycket robust produkt för hård användning samtidigt som den måste bibehålla en god ergonomi. Under två år utförde vi utveckling och testning i en itererande process för att få till en lösning som klarar allt från omfattande slitage, hård användning, olika väderextremer och ergonomiska krav så väl som viktkrav samt bibehållen hög precision vid varje användningstillfälle.

Resultatet blev en stryktålig produkt för repetitiv användning i tuffa miljöer. Vi designade även inredningen till transportväskorna samt tog fram unika kretskort till två ingående komponenter på produktserien.

PlayReplay – Tennis 2.0

PlayReplay är ett system som ger realtidsinfo från tennisbanan. Omecon har hjälpt till att utveckla mekaniken tillsammans med dem i en itererande utvecklingsfas där våra produktutvecklare har jobbat med att kapsla in elektroniken för ett diskret och stryktåligt system. Sedan följde utöver vidareutveckling och vissa kringdetaljer nästa utmaning, att få till en bra paketering, se över tillverkning och leveranskedjor, minimera artiklar och kablage samt att finslipa lösningen till att bli ett så universell som möjligt.

Se mer på PlayReplays hemsida på länken nedan:

https://www.playreplay.io

Medtech & Lifescience

Omecons medicintekniska team har lång erfarenhet av att utveckla utrustning inom lifescience och medicinteknik. I vårt utvecklingsarbete lägger vi stor vikt vid att skaffa oss en grundlig förståelse för hur produkten ska användas och i vilken miljö den ska verka. Tack vare våra kunniga medarbetare och vår noggranna och iterativa produktutvecklingsprocess kan vi ta oss an och lösa allt från enklare mekaniska tillbehör till mer komplexa systemlösningar.

Vårt arbetssätt genomsyras av ständig förbättring och vi lägger stor vikt vid att hitta intuitiva och säkra lösningar på de utmaningar som vi presenteras för, alltid med ett öga för innovation och nytänkande. Inom lifescience lägger vi stor vikt vid de förutsättningar som produkten kräver gällande dokumentation, process och regulatoriska krav.

En one of a kind-produkt med hög precision och kraftfulla motorer

Efter att vi byggt en första prototyp för att verifiera konceptet var nästa steg att utveckla en så färdig produkt som möjligt. Här var det mycket viktigt att göra rätt från början, så vi höll nästan dagliga avstämningar med hela teamet. Syftet var att få allas input, högt och lågt i syfte att kunna säkerställa att produktens över 300 unikt designade delar skulle passa vid slutmonteringen.

En robust och finmekanisk produkt som ska kunna fraktas på djungelstigar.

Randvillkoren för projektet var att skapa en mobil produkt med intuitivt gränssnitt som skulle kunna skeppas runt hela världen, vara robust och ha samma höga precision vid varje användning. Teamets största utmaning var att dels bygga en tillräckligt hållbar produkt, dels att hålla både vikt och storlekskrav för flygtransport.

Utöver användarvänliga digitala gränssnitt och intuitiv montering av produkten ingick även ergonomi och lätthanterlighet bland kraven. Resultatet blev en kraftfull och lättanvänd produkt med stöttålig finmekanisk upphängning. Vi designade inredningen i transportväskorna samt tog fram egendesignade kretskort till produkten.

Försvarsindustri

Produktutveckling inom Försvar & Säkerhet

Omecons defence-team är specialister på att utveckla högteknologiska produkter avsedda för försvars- och militära ändamål. Inom dessa projekt är det vanligt att vi ställs inför utmanande krav såsom exceptionell stryktålighet, intuitiv design, snäva toleranser, samt extrem precision. Detta är områden där Omecons kreativa team snabbt kan navigera i komplexa utvecklingsmiljöer.

Det är också värt att notera att säkerhet och pålitlighet är centrala aspekter i Omecons arbete, särskilt när det gäller produkter avsedda för militärt bruk. Genom produktutvecklingsprocessens iterativa tillvägagångssätt kan teamet effektivt ta sig an och lösa även komplicerade problem och arbetet kännetecknas av en strävan att alltid hitta de mest effektiva och enkla lösningarna till komplexa tekniska utmaningar.

Precisionstillverkning av viral produkt

Ratchet Ring ställde stora krav på toleranser och finmekanik, dels för en smidig montering, men framförallt för att hitta den rätta motståndet och klicket för användaren. Efter ett par prototyper var den tillräckligt färdig för nästa steg. Resultatet hittar ni på hemsidan:

Länk till projektet: projectratchet.com

ECO GARDEN +

Vi fick förmånen att vara med och bistå det innovativa bolaget Ecobloom med kunskap och expertis inom plasttillverkningsteknologi inför deras release av ett intelligent och självrengörande odlingssystem.

Länk till projektet: www.ecobloom.se

En högprestandaprodukt med gränssnitt mot människokroppen

För att få till den här produkten ställdes höga krav på att få till lösningar där flertalet motorer samverkar för att styra finmekaniska delar till exakta positioner som sedan ska gå att replikera på samma produkter över hela världen genom ett användarvänligt gränssnitt. Resultat, en intuitiv och avskalad prototyp för testning av funktion och hastighet.

QleanAir

Som stolt mekanikpartner till QleanAir Scandinavia är vi med och bidrar i utvecklingen av olika typer av högteknologiska och certifierade luftreningsprodukter. QleanAir Scandinavia skapar hälsosamma inomhusmiljöer som främjar människor, produkter och processer.

Läs mer här: www.qleanair.com

RECCO

Omecon fick förtroendet att hjälpa RECCO® med produktdesign och visualisering av ett nytt bälte, RECCO® Rescue Belt. Recco utvecklar teknologi för att bland annat göra dig sökbar i med hjälp av reflektorer och detektorer.

Läs mer här: www.recco.com