Produktutveckling i Stockholm

Från idé till färdig produkt

Ett ingenjörsbolag inom produktutveckling

Omecon är ett ingenjörsbolag som specialiserat sig på produktutveckling med huvudkontor i Stockholm. Vårt mål är att skapa innovativa och användarvänliga produkter åt våra kunder. Vi har ett starkt team med rätt kompetens inom produktveckling med mekanikkonstruktörer, designers, elektronikkonstruktörer och mjukvaruutvecklare. Vi har förmåga att ta fram komplicerade produkter med integrerad elektronik och mjukvara på väldigt kort tid jämfört med våra konkurrenter. Vi hjälper dig hela vägen från idé till färdig slutprodukt eller så förstärker vi delar av projektet där behov av spetskompetens finns.

Produktutveckling

Boka ett möte

Hör av dig så bokar vi in ett kostnadsfritt uppstartsmöte! Då får du möjlighet att berätta mer om din idé eller produkt så att vi får en bättre förståelse för den. Efter det så kan vi ge dig en offert på projektet. Självklart ser vi till att signera nödvändiga sekretessavtal så du kan känna dig trygg med att din idé förblir skyddad.

Produktutveckling – En viktig faktor

Produktutveckling är både en av de mest spännande, och även mest kritiska, delarna av ett företags verksamhet. Att ständigt utveckla och förbättra produkterna ger dig möjlighet att hålla jämna steg med en ständigt föränderlig marknad och möta ökade förväntningar hos kunderna. Dagens affärsklimat är mycket konkurrensutsatt, vilket gör produktutveckling i kombination med rätt expertis och hjälpmedel avgörande för att lyckas väl.

Att sluta utveckla produkter är inget alternativ för dig som vill behålla positionen på marknaden. Kundernas behov och krav för en tjänst eller produkt ökar och förändras snabbare än någonsin vilket gör det viktigt att utvecklas i samma takt som omvärlden. Företag som innan utvecklade dammsugare behöver idag ta hänsyn till kundernas önskemål om robotdammsugare och behovet att ha en app där de kan ställa in de olika rummen i bostaden och kunna starta städningen även om de inte är hemma. Vill du säkra ställning på marknaden behöver du fortsätta utvecklas för att inte vakna en dag och upptäcka att dina kunder har försvunnit.

Processen att utveckla produkter

Omecon ser produktutveckling som en holistisk process som kräver kompetens och förståelse för marknadstrender, tekniska möjligheter och användarbehov. För att förstå detta på bästa möjliga sätt och säkerställa att vi jobbar efter de mål och visioner du som kund har arbetar vi hela tiden nära varandra. Genom att kombinera vårt teams expertis med din unika förståelse och kunskap om din bransch och målgrupp kan vi tillsammans skapa produkter som överträffar kundens förväntningar och sticker ut på marknaden.

Vårt arbete innehåller olika processteg och kan se lite olika ut från kund till kund, men kan bland annat innehålla följande steg:

  • Idégenerering
  • Marknadsundersökning och analys
  • Konceptframtagning Formgivning
  • Prototypframtagning
  • Testning och validering
  • Tillverkning och lansering

Magnus Mistander

Försäljning/Marknadsansvarig

+46 70 – 710 23 81

Peter Näsmark

Försäljning/Projektledning

+46 70 – 747 84 08

Kontakta oss

Är du i behov av hjälp med produktutveckling eller har andra frågor till oss på Omecon? Tveka inte att maila oss.

*” anger obligatoriska fält

Name*

Alla delar inom produktutveckling

Idégenerering

Idégenerering är det första steget i produktutvecklingsprocessen. Här genereras idéer som kan komma från olika källor, så som feedback du fått från dina befintliga kunder, konkurrentanalyser eller marknadsundersökningar som genomförts eller innovationsinitiativ som uppstått internt. Vi går tillsammans igenom och utvärderar idéerna för att hitta den som är mest relevant eller lovande för den specifika marknaden.

Marknadsundersökning och analys

Marknadsundersökning och analys är nästa steg. Marknadstrender, kundbehov och konkurrenssituationen för idén undersöks grundligt för att kunna förstå marknaden. Saker att ta hänsyn till i detta steg är bland annat din målmarknad, vilka existerande produkter som redan finns, funktioner du vill att produkten ska uppfylla samt identifiera vilka styrkor, svagheter, möjligheter och risker som finns. Det som identifieras kan sedan användas vid konceptframtagningen och det blir lättare att se möjligheter för innovation.

Konceptframtagning

Konceptframtagning är fasen där olika koncept för er produkt utvecklas och utforskas. Idén förfinas, blir mer strukturerad och ett ramverk för produkten tas fram. Bland annat gör en mer detaljerad analys av konkurrensen, produktvärdet definieras och en marknadsstrategi börjar ta form. Med hjälp av det som framkommer kan den bästa versionen av konceptet tas fram. I slutet av fasen finns produktens funktioner, fördelar och egenskaper definierat.

Formgivning

I formgivningen får konceptet liv i tekniska ritningar, modeller och specifikationer. Materialval, toleranser, dimensioner och andra detaljer inkluderas i det här steget av produktutvecklingen. Eftersom det kan bli mycket tekniskt tänk i detta steg involverar vi alltid våra ingenjörer i produktutvecklingen för att säkerställa att produkten uppfyller kraven och kan tillverkas så effektivt som möjligt.

Testning och validering

När prototypframtagningen är gjord genomgår produkten en mängd olika tester för att säkerställa att den uppfyller kraven och fungerar precis som det är tänkt för användaren. Prestanda och hållbarhet testas noggrant och kvalitetskontroller görs. Vissa produkter behöver även genomgå säkerhets- eller regleringstester. Resultaten från de olika testerna används sedan för att justera eller förbättra vid behov.

Tillverkning och lansering

När produkten har testats och validerats väljs tillverkare med omsorg. När den börjar bli redo att lanseras blir marknadsföring en central del. En lanseringsstrategi skapas och inkluderar till exempel marknadsföringskampanjer, PR-aktiviteter och digital marknadsföring. Målet här är att skapa medvetenhet om produkten, fånga potentiella kunders intresse och få dem att genomföra ett köp.

Produktutveckling – så skapar du den perfekta produkten

För att lyckas på dagens marknad är det alltså avgörande att ha en produkt som tilltalar och möter kundernas behov och önskemål. Genom att ta hänsyn till kundernas förväntningar och ha en tydlig bild av vad som skulle få produkten att sticka ut kan du skapa en som inte bara uppfyller kraven, utan överträffar dem. Att ständigt vara lyhörd och hålla koll på marknadstrender och konkurrenternas aktiviteter är också av största vikt för att du ska hålla dig relevant och differentiera dig från andra aktörer på marknaden.

Andra aspekter att ha i åtanke under produktutvecklingsprocessen är vilka tekniska och ekonomiska begränsningar som finns. Identifieras och förstås dessa i ett tidigt stadie kan kostsamma misstag undvikas och resursanvändningen optimeras.

Vi på Omecon har lång erfarenhet av att hantera både tekniska och ekonomiska utmaningar och med hjälp av vår expertis kan vi tillsammans navigera genom dessa faktorer på ett effektivt och säkert sätt.

Vi har en väldefinierad och beprövad process som hjälper dig att ta din idé till verklighet. Vårt erfarna team av mekanikkonstruktörer, designers, elektronikkonstruktörer och mjukvaruutvecklare arbetar tätt tillsammans med dig för att förstå just ditt företags unika mål och behov. Omecon hjälper dig att ta fram innovativa koncept och designlösningar som är både användarvänliga och estetiskt tilltalande. Den expertis vi besitter inom produktutveckling kombineras med din kunskap om de marknadstrender och kundbeteenden som finns. Tillsammans kan vi skapa en produkt som imponerar på dina kunder och ger dig en konkurrensfördel.

Vår styrka ligger i vår förmåga att leverera helhetslösningar för produktutveckling, från idégenerering till lansering. Vi kan alla aspekter av processen, inklusive mekanikkonstruktion, prototypframtagning och visualisering och produktdesign, för att säkerställa att din produkt håller högsta möjliga standard!

Frågor och svar om produktutveckling

Vad är produktutveckling?

Produktutveckling är det arbete som görs för att förverkliga en produktidé genom att utveckla antingen en helt ny produkt eller nya varianter av en befintlig produkt. Processen görs genom att använda olika tekniker och strategier för att möta kundernas behov och önskemål.

Vilka är de olika stegen i produktutvecklingsprocessen?

Produktutvecklingsprocessen ser olika ut från produkt till produkt, men innehåller ofta steg som: idégenerering, marknadsundersökning och analys, konceptframtagning, formgivning, prototypframtagning, testning och validering samt tillverkning och lansering.

Vilka är de viktigaste faktorerna att tänka på vid produktutveckling?

Det är viktigt att ta hänsyn till kundernas behov och önskemål, marknadstrender och konkurrenternas produktutbud, samt tekniska och ekonomiska begränsningar.

Vad är ett produktkoncept?

Ett produktkoncept är en beskrivning av en potentiell produkt som innehåller information om dess funktioner, egenskaper och fördelar. Detta hjälper till att ge en klar bild av vad produkten skulle kunna vara och vilken nytta den skulle kunna ge.

Hur kan prototyper användas under produktutveckling?

Prototyper används för att testa och utvärdera en produkts design och funktion. En prototyp möjliggör testning av hur produkten fungerar i praktiken och eventuella förbättringar kan göras innan den lanseras på marknaden.

Vilka är de olika testerna som utförs under produktutvecklingsprocessen?

Vanliga tester inkluderar användartester, tekniska tester, marknadsundersökningar och kostnadsanalyser. Dessa tester används för att utvärdera en produkts användbarhet, prestanda, marknadsförbarhet och kostnadseffektivitet.

Hur påverkar teknologiska framstegen produktutveckling?

Teknologiska framsteg kan leda till nya möjligheter och innovationer inom produktutveckling, såsom nya material, verktyg och tekniker. Detta kan hjälpa till att skapa produkter som är mer användarvänliga, effektiva och hållbara.